Feiten en cijfers

Vital Forest krijgt wel eens de vraag of het aanbieden van ontspanning op de werkvloer leidt tot minder ziekteverzuim binnen een organisatie. Het ziekteverzuim binnen een organisatie is afhankelijk van tientallen factoren en daardoor is het ziekteverzuim moeilijk te meten.  Wel is het algemeen bekend dat ontspanning de tegenpool is van stress en door ontspanning aan te bieden binnen een organisatie is het ook aannemelijk dat het gemiddelde stressniveau en ook het werkstress gerelateerde verzuim binnen een organisatie zal dalen. 

Volgens Vital Forest begint het aanpakken van werkstress bij het creëren van een positief gevoel bij de medewerkers en cliënten. Als het gevoel van een persoon positief is, zal deze persoon gemakkelijker kunnen ontspannen, energieker zijn, een een gezondere levensstijl hanteren en minder snel verzuim vertonen

Vital Forest heeft onderzoek gedaan naar hoe medewerkers zich vóór en na het ontspanmoment voelden en daaruit blijkt dat meer dan 83% van de respondenten ná de ontspansessie een positiever gevoel heeft gekregen en 50% een lager stresspijl. 

Onderzoek 1: van de 80 respondenten

  • Ervaart meer dan 80% van de respondenten een positieve gevoelsverandering na een ontspanmoment van 15 minuten. 

  • Speelt er bij meer dan 50% van de respondenten een positieve-stress verlagende verandering op.

Onderzoek 2: van de 73 respondenten

  • Geeft 96% van de respondenten aan dat de ontspanruimte hun doel doet verwezenlijken. De meest opgegeven doelen zijn ontspannen/bijtanken, ontsnappen aan alle prikkels en lichaamsklachten verhelpen/voorkomen.

Gevoelsverandering per respondent

voor/na de ontspansessie

Stresspijl verandering per respondent

voor/na de ontspansessie

gevoelsverandering voor website.PNG
Stresspijl voor website.PNG

Een positief gevoel

Het aanpakken van stress begint bij het creëren van een positief gevoel. Als het gevoel van een persoon positief is, zal deze persoon ook energieker zijn en daarmee sneller een gezondere levensstijl hanteren. 

Een lager stresspijl

De temperatuur van je handen geeft een indicatie van je ontspanningsniveau. In een normale omgevingstemperatuur betekenen warme handen een goede doorbloeding en een lagere spanning in je spieren dan bij koude handen. 

Wageningen UR: "Een foto van een boom maakt al rustig"

De natuur is een bron van ontspanning. De concentratie stresshormonen gaat al meetbaar omlaag als mensen naar plaatjes van de natuur kijken. Een natuurrijke omgeving zorgt voor een betere stemming en minder stress- en pijn gerelateerde klachten. Het is niet voor niets dat de natuur centraal staat in de omgeving en de thema's van Vital Forest. ​ (Bron)

20210423_145320.jpg

Heeft jouw organisatie ook interesse om de effecten van een ontspanmoment bij medewerkers/cliënten van uw organisatie te onderzoeken? Vital Forest wil dit graag in samenwerking met jouw organisatie doen.