top of page

Feiten & cijfers

Vital Forest heeft veel onderzoek gedaan naar de effecten van een ontspanmoment van Vital Forest. Na afloop van de ontspansessie is aan 500 gebruikers gevraagd hoe hij/zij het ontspanmoment heeft ervaren, of hij/zij na het ontspanmoment een verschil ervaart en of dit verschil fysiek, mentaal of zowel fysiek als mentaal is.

99% voelt zich na een ontspansessie meer ontspannen dan vóór de ontspansessie

27% ervaart alleen mentaal een verschil na de ontspansessie

59% ervaart zowel fysiek als mentaal een verschil na een ontspansessie

14% ervaart alleen fysiek een verschil na de ontspansessie

59% heeft na het ontspanmoment een lager aangetoond stress niveau

(o.b.v. 80 respondenten, gemeten met biodots)

97% zou Vital Forest aanraden voor zijn/haar organisatie

Wageningen UR: "Een foto van een boom maakt al rustig"

De natuur is een bron van ontspanning. De concentratie stresshormonen gaat al meetbaar omlaag als mensen naar plaatjes van de natuur kijken. Een natuurrijke omgeving zorgt voor een betere stemming en minder stress- en pijn gerelateerde klachten. Het is niet voor niets dat de natuur centraal staat in de omgeving en de thema's van Vital Forest. ​ (Bron)

20210423_145320.jpg

''Ik had hoofdpijn en na de ontspansessie was mijn hoofdpijn weg. Zo fijn!''

Vital Forest krijgt wel eens de vraag of het aanbieden van ontspanmomenten op de werkvloer leidt tot minder ziekteverzuim binnen een organisatie. Het ziekteverzuim binnen een organisatie is afhankelijk van tientallen factoren en daardoor is het ziekteverzuim moeilijk te meten.  Wel is het bekend dat ontspanning de tegenpool is van stress en door ontspanning aan te bieden aan personeel kunnen medewerkers zowel fysiek als mentaal even opladen. Een effect kan bijvoorbeeld zijn dat het rustmoment ervoor zorgt dat men zich minder vermoeid voelt, weer rust heeft in zijn/haar hoofd en zelfs dat hoofdpijn verdwijnt.

Vital Forest is jouw partner voor ontspanning op de werkvloer

Heeft jouw organisatie ook interesse om de effecten van een ontspanmoment bij medewerkers/cliënten van uw organisatie te onderzoeken? Vital Forest wil dit graag in samenwerking met jouw organisatie doen.

bottom of page